Pre sastavljanja samog jelovnika potrebno je odraditi sledeće analize:  kompletna krvna slika, sedimentacija, holesterol, HDL, LDL, trigliceridi, glukoza, HbA1c, urea, kreatinin, fibrinogen, bilirubin, AST, ALT, gvožđe i mokraćna kiselina.

nutricionista